Construcció piscines Berga

  • Excavació.
  • Construcció de piscina de formigó i vidre.
  • Construcció d’escala d’obra.
  • Instal·lació d’equip de desinfecció per hidròlisi.
  • Instal·lació sistema de neteja automàtic.
  • Instal·lació il·luminació a piscina i jardí.
  • Instal·lació de tarima de fusta natural.
  • Instal·lació de gespa natural, plantes i arbres.
  • Rebestiments en pedra.


TOP