Construcció piscines Gurb

  • Excavació.
  • Construcció de piscina de formigó.
  • Instal·lació d’escales metàl·liques.
  • Instal·lació de coberta automàtica.
  • Instal·lació d’equip de desinfecció per hidròlisi.
  • Instal·lació cascades d’aigua.
  • Construcció de dutxes d’obra.
  • Instal·lació de gespa natural, plantes i arbres.
  • Instal·lació de tarima de fusta natural.


TOP